Archiwum i przewijanie

Archiwum – funkcja dostępna w pakiecie PolskaHD.tv. Funkcja ta oferuje dostęp do nieoglądanych jeszcze programów z „Archiwum”. Funkcja „Archiwum” dostępna jest praktycznie dla każdego kanału. Dowolne programy można oglądać poprzez funkcję „Archiwum” przez dwa tygodnie od ich emisji.

Ponadto, za pomocą przycisku << i >> w górnej części pilota, można przewijać obraz do tyłu i do przodu, żeby nie oglądać przerw reklamowych.

„Archiwum” jest funkcją bezpłatną, wchodzącą w standardowy zestaw naszych usług!

— Wspaniale! Jak korzystać z archiwum?

Korzystanie z archiwum jest bardzo proste. Załóżmy, że oglądasz teraz jakiś kanał i chcesz zobaczyć program, który był emitowany na tym kanale wczoraj.

Na początku otwórz przewodnik TV (EPG), tak jak to zawsze robisz. Teraz możesz zobaczyć, że wszystkie programy, które już były emitowane zaznaczone są z lewej strony czerwoną literą „R“ — „Record“, tzn. „nagranie”. Każde takie „nagranie” można odtworzyć z archiwum.

Wystarczy przejść do programu TV na dany dzień a później przyciskami ▲/▼ wybrać żądany program i nacisnąć na pilocie Enter. Po kilku sekundach zacznie się odtwarzanie żądanego programu.

Przy pomocy przycisków ❙❙ i ► możesz zatrzymywać i wznawiać odtwarzanie. Przyciskami ❙◄◄ i ►►❙ można przechodzić na poprzedni i następny program w archiwum.

W niektórych przypadkach początek programu w archiwum nie do końca zgadza się z czasem pokazanym w programie. Łatwo to naprawić dzięki przewijaniu. Jeśli raz naciśniesz i zwolnisz przycisk ►► to w górnej części ekranu pojawi się komunikat „►► 1 min.“ i po kilku sekundach uruchomi się wybrane nagranie, ale opóźnione o minutę. Jeśli naciśniesz ►► kilka razy z rzędu to przewinięcie będzie odpowiadało ilości naciśnięć. Podobnie działa przewijanie w przeciwnym kierunku przyciskiem ◄◄.

Jeśli używasz komputera do oglądania telewizji to możesz korzystać z funkcji archiwum włączając przewodnik TV i wybierając w nim żądany dzień i program.