Więcej niż fikcja - Brakujące zdjęcie na PolskaHD.TV

Więcej niż fikcja - Brakujące zdjęcie na TVP KINO HD Rithy Panh wykorzystuje własną biografię, archiwalne zdjęcia i filmy oraz plastelinowe figurki dla odtworzenia horroru zbrodni Czerwonych Khmerów. Kambodża lat 60. i wczesnych 70. przeżywała okres kulturowej aktywności po wystąpieniu z Unii Francuskiej.

Wróć